Sistem carian ini dapat memberi makna perkataan, frasa dan peribahasa dalam bahasa Melayu. Ia juga memberi makna perkataan dalam bahasa Inggeris.